Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Zajęcia gimnastyki dla pań / AIKI Fitness

Zajęcia odbywają się w SP 12 ul. Wiejska 29 we wtorki i piątki od godz. 18.30 do 19.30

fitness

Zasady udziału w zajęciach Sekcji Gimnastyki Rekreacyjnej Włocławskiej Akademii Aikido.
 1. Sekcja Gimnastyki Rekreacyjnej działa w ramach stowarzyszenia kultury fizycznej:
  - Włocławska Akademia Aikido
 2. Warunkiem udziału w działalności Sekcji jest przynależność członkowska do stowarzyszenia oraz regularne opłacanie składek członkowskich rocznej i miesięcznych, zgodnie z zapisami Statutu
  w treści § 11 pkt. 1 i § 13 pkt. 1 d.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a składki członkowskie miesięczne
  w w/w Sekcji przeznaczone są na działalność statutową, zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia WAA w treści § 8 pkt. 2 i 5

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dn. 2.01.2018r, składka członkowska roczna we Włocławskiej Akademii Aikido wynosi: 50,00 zł – za rok 2018r., płatna do 30.03.2018.
Dla nowych członków termin wpłaty składki rocznej zgodnie z § 32 pkt. 2 – to 2 tygodnie od złożenia deklaracji i decyzji o przyjęciu przez Zarząd w poczet członków.

Składka członkowska miesięczna za udział w Sekcji Gimnastyki Rekreacyjnej WAA płatna z góry za następny m-c do 25-go:
 • 80,00 zł miesięcznie za dwa dni w tygodniu (wtorek i piątek),
 • 50,00 zł miesięcznie za jeden dzień w tygodniu (wtorek lub piątek).

Przelew na rzecz Włocławskiej Akademii Aikido (NIP: 888-311-52-94),
nr konta w BośBank: 88 1540 1069 2106 8700 5040 0002,
tytuł przelewu:
 • składka roczna członkowska za rok 2018 we Włocławskiej Akademii Aikido
 • składka miesięczna członkowska za udział w Sekcji Gimnastyki Rekreacyjnej WAA – za m-c 01.2018