Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Aikido... co to takiego?

Aikido to droga do duchowej i cielesnej współpracy w harmonijnej zgodzie z prawami natury, sztuka bycia w nastroju i obycia się z przeciwnikiem.

Filozofia aikido:

ai - harmonia, koordynacja, integracja
ki - energia wewnętrzna, siła witalna
do - droga, ścieżka ku doskonaleniu, metoda

Techniki aikido mają neutralizować atak bez czynienia krzywdy atakującemu.
Aikido jest formą aktywności, która uczy harmonii z naturą dzięki praktyce naturalnych ruchów i technik.

Aikido Włocławek, rzutMorihei Ueshiba O'sensei mówił: "Aikido nie jest sztuką zabijania, lecz sztuką życia, dobroci, pokoju oraz miłości natury. Natura jest rozległa i głęboka. Im bardziej się posuwasz, tym więcej widzisz wokół siebie". Aikidoka zawsze powinien odbierać sytuacje świata, uważnie słuchać co mówią inni przyjmując to co dobre i użyć tego jako podstawy do rozszerzenia punktu widzenia.

Koichi Tohei Sensei dodał: "Jest wielu ludzi, którzy ćwiczą ciało, ale niewielu którzy ćwiczą umysł". Morihei Ueshiba stworzył koncepcję świata bez walki. Stąd okrągłe, płynne ruchy w aikido, zejścia, zwroty i obroty, unikanie kolizji z partnerem. Celem aikidoki ma być pożyteczne przeżycie własnego życia i zrozumienie innych, a nie niszczenie tego co nas otacza, przeciwnika, a w końcu i samego siebie.
Aikido to sztuka samoobrony, etyczna obrona, która nie pozostawia trwałych uszkodzeń!

Trening aikido polega na nauce : - szybkich zwrotów, zejść, obrotów, dźwigni zakładanych głównie na nadgarstki, staw łokciowy i bark, rzutów, przy których należy wykorzystywać siłę ataku, elementów ken-jitsu czyli szermierki drewnianym mieczem, aiki-jodo - ćwiczeń z kijem, obrony przed tanto (nożem).

Aikidocy uczą się różnych metod oddychania, koncentracji, masaży japońskich, opanowują własne słabości, doskonalą swe ciało rozwijając sprawność fizyczną, kształcą osobowość.