Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Władze Włocławskiej Akademii Aikido

Zarząd:
  1. Waldemar Kuta - Prezes
  2. Barbara Chrabąszczewska - Wiceprezes/Sekretarz
  3. Dariusz Siniarski - Skarbnik

Komisja rewizyjna:
  1. Grzegorz Jesionowski - Przewodniczący
  2. Marek Rogowski - Z-ca Przewodniczącego
  3. Kamil Tyczkowski - Sekretarz